Spring Projeccions és imatge

Una imatge és la representació visual que manifesta l’aparença visual d’un objecte real o imaginari.

En el món empresarial, la imatge és el terme que es fa servir per a donar a conèixer l’empresa, la marca, la imatge corporativa i global.

La imatge de l’empresa és de gran importància, ja que dóna la visió que es té d’una empresa en el mercat, però aquesta te dues realitats, la imatge desitjada i la imatge difosa.

Fem realitat allò que es vol transmetre, aconseguint la colorimetria desitjada pels nostres clients.

Tipus de feines que fem:

  • Esdeveniments
  • Convencions
  • Corporatius
  • Continguts
  • Stands
  • Concerts
  • Actes Culturals
  • Actes Corporatius
  • Televisió
  • Cinema

Contacti amb nosaltres per a demanar més informació sobre els nostres serveis o preus.